Tekens en eigenschappen zijn twee woorden die vaak uitwisselbaar zijn in het Engelse woordenboek. Maar dat klopt niet. Karakter verwijst naar de kenmerken die een persoon vertoont. Dergelijke kwaliteiten kunnen in de loop van de tijd worden overgeërfd, of worden geërfd, of kunnen interageren met de interne en externe omgeving. Het teken is dus een actie die de persoon vertoont, afhankelijk van de situatie.

Aan de andere kant vertonen eigenschappen kenmerken die vanaf de geboorte bij de mens aanwezig zijn. Verwondingen kunnen een teken zijn van gedrag of ziekte. Sommige genetische aandoeningen, zoals sikkelcelanemie, worden bijvoorbeeld 'symptomen' genoemd, terwijl het extraverte of introverte karakter van een persoon 'symptoom' wordt genoemd.

Door te verwijzen naar het 'karakter', identificeren we de kwaliteit van menselijk gedrag dat wordt weergegeven in realtime scenario's. Als hij de kwaliteiten eerlijkheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, hulp en samenwerking vertoont, kan hij worden onderscheiden door een 'goed teken'. Aan de andere kant, als een persoon eigenschappen vertoont zoals bedrog, oneerlijkheid, bedrog, sluwheid en bedrog, wordt hij gekenmerkt door een "slecht karakter". Het personage wordt geboren vanaf het moment van geboorte en verandert in verschillende vormen tot aan de dood.

Deze karakterontwikkeling is gekoppeld aan de sociaaleconomische omgeving waarin een persoon opgroeit of tijd doorbrengt als onderdeel van zijn of haar beroep. Karakter is iets dat wordt geleerd door ervaringsleren. Zo kunnen scholing en goed ouderschap iemand helpen een moreel karakter te tonen. Aan de andere kant maken economische armoede en ouderlijke beperkingen het gedrag van elk kind erger. Dergelijke observaties zijn echter niet altijd correct. Vanwege de noodzaak en behoefte aan financiële onafhankelijkheid hebben mensen de neiging morele eigenschappen te vermijden omdat hun acties worden beïnvloed door anderen of door een bepaalde situatie.

Kenmerk is iets dat genetisch bepaald is en vanaf de geboorte in de mensenrechten bestaat en in de loop van de tijd niet zal veranderen. Een persoon met sikkelcel- of kleurenblindheid lijdt bijvoorbeeld altijd aan miltcelanemie en kan moeite hebben met het detecteren van kleur.

Deze defecten zijn inherent aan genen die het gevolg zijn van de overerving van transnationale allosomen of autosomen. Allosomen bestaan ​​naast geslachtschromosomen uit 22 paar chromosomen. Aan de andere kant behoren allosomen tot de geslachtschromosomen, de 23 paar menselijke chromosomen.

Overspel kan niet worden veranderd door op te gaan in de omgeving of in de sociale situatie. Verschillende families of fokkers kunnen dezelfde kenmerken hebben. Een persoon met een dominant gen voor kleurenblindheid vertoont bijvoorbeeld kleurenblindheid, maar als er een recessief gen is, behoudt het nog steeds de kleurenblindheid, maar dat is het niet.

De belangrijkste verschillen tussen het personage en de personages worden hieronder vermeld.

Referenties

  • Ajayi, AA Leslie (2005). 'Moeten symptomen in ziektecellen worden geclassificeerd?' European Journal of Internal Medicine16 (6): 463.
  • http://www.wilhelmreichtrust.org/character_analysis.pdf
  • http://www.helping-you-learn-english.com/difference-between-characteristic-character-personality-and-trait.html