Belangrijkste verschil - beschuldiging versus beschuldiging

Beschuldiging en bewering zijn afgeleid van respectievelijk de werkwoorden beschuldigen en beweren. Beide verwijzen naar een claim dat iemand iets verkeerd of illegaal heeft gedaan. Het verschil tussen beschuldiging en beschuldiging ligt in de kracht en het bestaan ​​van bewijs. Bewering wordt vaak gebruikt om beweringen te beschrijven die niet met enig bewijs kunnen worden bewezen. Dit is het belangrijkste verschil tussen beschuldiging en aantijging.

Wat is een beschuldiging?

Een beschuldiging is een aanklacht of claim dat iemand iets illegaals of verkeerds heeft gedaan. Het kan worden gedefinieerd als "een formele aanklacht wegens wangedrag, delinquentie of fout" (juridisch woordenboek Merriam-Webster). Dit zelfstandig naamwoord is afgeleid van het werkwoord beschuldigen. Wanneer we iemand beschuldigen, betekent dit dat we krachtig iets op iemand of iets doen gelden, maar deze beschuldiging kan waar of onwaar zijn. Beschuldiging en beschuldiging kunnen ook worden gebruikt wanneer iemand wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf op basis van redelijk bewijs. Het is dus altijd beter om beschuldiging te gebruiken wanneer de claims of beschuldigingen worden onderbouwd met bewijs en als waar bewezen.

Beschuldiging:

De politie onderzoekt ernstige beschuldigingen van omkoping.

De activistische groep beschuldigde corruptie van verschillende ministers.

Beschuldigen:

Hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van zijn kinderen.

Ze werd beschuldigd van liegen tegen de politie.

Verschil tussen beschuldiging en beschuldiging

Wat is een aantijging?

Bewering is een verklaring dat iemand iets verkeerd of illegaal heeft gedaan. Het woordenboek in Oxford definieert het als "een bewering of bewering dat iemand iets illegaals of verkeerds heeft gedaan, meestal één zonder bewijs", en Merriam-Webster woordenboek definieert het als "een bewering dat iemand iets verkeerds heeft gedaan, vaak zonder bewijs". Zoals deze definities impliceren, verwijst bewering naar claims die zonder enig bewijs worden gedaan.

De zelfstandig naamwoordaangifte is afgeleid van het werkwoord allege.

Allege:

Hij zou vijf vrouwen hebben vermoord.

Ze beweerde dat ze was aangevallen door een gemaskerde man.

Bewering:

Peter beweerde corruptie tegen de administratie, maar er werd geen actie ondernomen.

Hij moest een schriftelijke verklaring afleggen aan de politie die de aantijging ontkende.

Belangrijkste verschil - beschuldiging versus beschuldiging

Wat is het verschil tussen beschuldiging en beschuldiging?

Definitie:

Beschuldiging is een claim of bewering dat iemand iets illegaals of verkeerds heeft gedaan.

Bewering is een claim of bewering dat iemand iets illegaals of verkeerds heeft gedaan, meestal zonder enig bewijs.

Bewijs:

Beschuldiging wordt meestal gebruikt als een vermoeden of claim kan worden onderbouwd of bevestigd met bewijs.

Bewering wordt vaak gebruikt wanneer er geen bewijs is dat een wangedrag of een misdrijf is begaan.

Ernst:

Beschuldiging kan krachtiger en sterker zijn dan een bewering.

Bewering is niet zo ernstig of krachtig als een beschuldiging.

Afbeelding met dank aan:

"315754" (publiek domein) via Pixabay

"Allegation" NY (CC BY-SA 3.0) via The Blue Diamond Gallery