Kunstmatige intelligentie (AI) en menselijke intelligentie omvatten cognitieve functies zoals geheugen, probleemoplossing, leren, planning, taal, redeneren en cognitie. Beiden speelden een rol bij het verbeteren van de gemeenschap.

Wat betreft hun verschillen, AI is een innovatie die is gemaakt door menselijke intelligentie en is ontworpen om specifieke taken sneller en met minder inspanning te voltooien.

Aan de andere kant is menselijke intelligentie beter in multitasken en kan het emotionele elementen, menselijke interactie en zelfbewustzijn in het cognitieve proces omvatten. Verdere discussies blijven dergelijke verschillen onderzoeken.

Wat is kunstmatige intelligentie?

AI wordt soms academische wetenschap genoemd als machine-intelligentie, opgericht in 1956, hetzelfde jaar dat John McCarthy de term 'kunstmatige intelligentie' ontwikkelde. Bij AI-onderzoek is een conglomeraat van wetenschappen zoals filosofie, neurowetenschappen, psychologie, informatica en economie belangrijk om te vergelijken hoe mensen informatie verwerken.

Hintze (2016) presenteert vier soorten AI: • Type I - reactieve machines

Dit is het meest basale type AI omdat het alleen reactief is en geen rekening houdt met ervaringen uit het verleden. • Type II - beperkt geheugen

In tegenstelling tot reactieve machines, neemt Type II ervaringen uit het verleden op in haar activiteiten. • Categorie III - Theory of Mind

Deze soort wordt de "machine van de toekomst" genoemd, die kan worden begrepen door menselijke emoties en voorspelt hoe anderen denken. • Categorie IV - Zelfbewustzijn

Als een uitbreiding van de theorie van de geest, proberen AI-onderzoekers machines te maken die hun representaties kunnen creëren.

Wat is menselijke intelligentie?

Menselijke intelligentie wordt gekenmerkt door zeer complexe cognitieve processen zoals conceptvorming, begrip, besluitvorming, communicatie en probleemoplossing. Subjectieve factoren zoals motivatie worden ook aanzienlijk beïnvloed. Menselijke intelligentie wordt meestal gemeten door IQ-tests die werkgeheugen, verbaal begrip, verwerkingssnelheid en perceptueel redeneren omvatten.

Omdat de geest op verschillende manieren wordt geïdentificeerd en aangesproken, zijn er relevante theorieën. Hier zijn er een paar:


 • Theorie van de Drie-eenheid van de geest (Robert Sternberg)

Intelligentie bestaat uit analyse, creativiteit en bruikbaarheid.


 • Multi-theorie (Howard Gardner)

Gewoonlijk heeft elke persoon een combinatie van verbaal-linguïstisch, lichaamskinetisch, logisch-wiskundig, visueel-ruimtelijk, interpersoonlijk, intern en natuurlijk. Gardner beschouwde ook existentiële intelligentie als levensvatbaar.


 • PASS-theorie (AR Luria)

De vier redeneerprocessen komen voor bij planning, aandacht, gelijktijdige en opeenvolgende processen.

Verschil tussen kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie 1. De oorsprong van AI en menselijke intelligentie

AI is een nieuwigheid gecreëerd door de menselijke geest; Zijn vroege ontwikkeling is toevertrouwd aan Norbert Weiner, die heeft nagedacht over feedbackmechanismen, terwijl de vader van AI, John McCarthy, de eerste conferentie over timing en machineonderzoeksprojecten zal organiseren. De mens daarentegen is geschapen met het vermogen om te denken, denken, onthouden enzovoort. 1. AI en de snelheid van menselijke intelligentie

Computers kunnen informatie sneller verwerken dan mensen. Als de menselijke geest bijvoorbeeld binnen 5 minuten een wiskundig probleem kan oplossen, kan AI 10 problemen per minuut oplossen. 1. Besluitvorming

AI is zeer objectief in de besluitvorming omdat het alleen wordt geanalyseerd op basis van de verzamelde gegevens. Menselijke beslissingen kunnen echter alleen worden beïnvloed door subjectieve elementen die niet op cijfers zijn gebaseerd. 1. Nauwkeurigheid

AI levert vaak tastbare resultaten op omdat het werkt op basis van een set geprogrammeerde regels. Wat het menselijk bewustzijn betreft, er is meestal ruimte voor 'menselijke fouten' omdat sommige details op een bepaald moment kunnen worden gemist. 1. Gebruikte energie

Het menselijk brein gebruikt ongeveer 25 watt, terwijl moderne computers slechts 2 watt verbruiken. 1. AI en menselijke intelligentie aanpassen

Menselijke intelligentie kan zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Hiermee kunnen mensen verschillende vaardigheden leren en beheersen. AI heeft daarentegen meer tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. 1. Multidimensionaal

De menselijke geest ondersteunt veelzijdigheid, zoals blijkt uit hun verschillende en gelijktijdige rollen, waarbij de AI in staat is om meerdere taken tegelijkertijd aan te kunnen, omdat het systeem slechts verantwoordelijkheden één voor één aankan. zal het weten. 1. Zelfbewustzijn

AI werkt nog steeds aan zelfbewustzijn en mensen zijn van nature zelfbewust en proberen te identificeren wie ze zijn als een volwassen persoon. 1. Sociale relaties

Als sociaal wezen zijn mensen beter af met socialiseren omdat ze abstracte informatie kunnen verwerken, zelfbewuster worden en gevoeliger worden voor de gevoelens van anderen. AI daarentegen heeft het vermogen om relevante sociale en emotionele onderwerpen te selecteren niet onder de knie. 1. Algemene functie

De algemene functie van de menselijke geest is nieuw omdat hij kan creëren, samenwerken, brainstormen en uitvoeren. Wat AI betreft, de algehele functie moet meer worden geoptimaliseerd omdat het taken effectief uitvoert volgens de programmeermethode.

Kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie

Een samenvatting van AI en meer. Menselijke intelligentie

 • Kunstmatige intelligentie (AI) en menselijke intelligentie omvatten cognitieve functies zoals geheugen, probleemoplossing, leren, planning, taal, redeneren en cognitie. AI wordt ook wel machine-intelligentie genoemd. Het werd in 1956 opgericht als een academische discipline, en in hetzelfde jaar ontwikkelde John McCarthy de term "kunstmatige intelligentie". De vier soorten AI zijn reactieve machines, beperkt geheugen, bewustzijnstheorie en zelfbewustzijn. Menselijke intelligentie wordt meestal gemeten door IQ-tests die werkgeheugen, verbaal begrip, verwerkingssnelheid en perceptueel redeneren omvatten. Sommige theorieën over menselijke intelligentie zijn multiple intelligence, triarchical en PASS. Vergeleken met menselijke intelligentie kan AI gegevens sneller verwerken met minder energie. AI is objectiever en nauwkeuriger dan menselijke intelligentie. Menselijke intelligentie is beter in AI dan in veelzijdigheid, flexibiliteit, sociale interactie en zelfbewustzijn. De algehele missie van AI is optimaliseren en menselijke intelligentie is innovatie.

Referenties

 • Flynn, James. Wat is de geest? Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Afdrukken.
 • Hintze, Arend. "Vier soorten AI begrijpen, van reactieve robots tot zelfbewustzijn." Interview 14 november 2016 Internet. 10 augustus 2018
 • Muller, John en Massaron, Luke. Kunstmatige intelligentie voor dummies. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2018. Afdrukken.
 • Beeldcredits: https://www.flickr.com/photos/gleonhard/33661760430
 • Beeldcredits: https://www.maxpixel.net/Artificial-Intelligence-Technology-Futuristic-3262753