Basistarief versus BPLR-tarief
 

BPLR is de Benchmark Prime Lending Rate en is de snelheid waarmee banken in het land geld lenen aan hun meest kredietwaardige klanten. Tot nu toe had RBI de banken een vrije loop gegeven om hun BPLR te repareren en verschillende banken hebben verschillende BPLR's die wrok bij klanten veroorzaken. Voeg daar de praktijk van banken aan toe om leningen te verstrekken tegen een veel hoger tarief dan hun BPLR en het voltooit de ellende van het gewone volk. Rekening houdend met dit alles heeft RBI voorgesteld om vanaf 1 juli 2011 een basistarief te gebruiken in plaats van BPLR dat van toepassing is op alle banken in het hele land. Laten we de verschillen tussen BPLR en basistarief in detail begrijpen.

Hoewel alle banken een BPLR hebben, is gezien dat zij een hogere rente op hypotheken en autoleningen van klanten in rekening brengen. In sommige gevallen is het verschil tussen BPLR en het rentetarief van de bank maar liefst 4%. Er is momenteel geen mechanisme om een ​​klant te informeren over BPLR en de snelheid waarmee hem een ​​lening wordt aangeboden en waarom er een verschil is tussen de twee tarieven. Hoewel BPLR, ook bekend als prime lending rate of simpelweg prime rate, oorspronkelijk bedoeld was om transparantie in het leenstelsel te brengen, zagen banken dat BPLR misbruik begon te maken omdat ze de vrijheid hadden om hun eigen BPLR te bepalen. Het werd moeilijk voor een klant om BPLR van verschillende banken te vergelijken, omdat ze allemaal verschillende BPLR hadden. Een ander punt van wrok is dat toen RBI haar prime lending rate verlaagde, banken niet automatisch volgden en geld bleven lenen tegen een hogere rentevoet.

Het werd RBI duidelijk dat het BPLR-systeem niet op een transparante manier functioneerde en dat klachten van consumenten exponentieel toenamen. Daarom heeft RBI na bestudering van de aanbevelingen van een studiegroep besloten om vanaf 1 juli 2011 een basistarief in plaats van BPLR te handhaven. Het verschil tussen BPLR en basistarief is dat banken nu parameters krijgen zoals de kosten van fondsen, operationele kosten, en een winstmarge die banken moeten bieden aan RBI over hoe zij tot hun basistarief zijn gekomen. Aan de andere kant waren er vergelijkbare parameters in het geval van BPLR, maar deze waren minder gedetailleerd en ook RBI had niet de bevoegdheid om BPLR van de banken te onderzoeken. Nu zullen de banken worden gedwongen om een ​​consistente berekeningsmethode te volgen ten opzichte van willekeurige methoden die zij hebben gekozen bij het berekenen van BPLR.

Eerdere banken verstrekten leningen aan blue chip-bedrijven tegen rentetarieven die zelfs lager waren dan hun BPLR en gecompenseerd door leningen tegen hogere tarieven te verstrekken aan gewone consumenten, maar nu is hen gevraagd geen leningen te verstrekken tegen een lager tarief dan het basistarief. Dit alles betekent uiteraard dat het basissysteem transparanter zal zijn dan het BPLR-systeem.