Belangrijkste verschil - CBT versus REBT
 

CBT en REBT zijn twee soorten psychotherapie die op grote schaal worden gebruikt voor de behandeling van personen met psychische problemen. CBT staat voor Cognitieve Gedragstherapie. REBT staat voor Rational Emotive Behavioral Therapy. CBT moet worden opgevat als een overkoepelende term die wordt gebruikt voor psychotherapie. Aan de andere kant is REBT een van de eerdere vormen van psychotherapie die de vorming van CBT heeft beïnvloed. Dit is het belangrijkste verschil tussen CBT en REBT. Dit artikel probeert deze twee psychotherapeutische methoden uit te werken en het verschil te benadrukken.

Wat is CBT?

CBT verwijst naar cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapeutische methode die wordt gebruikt om mensen met psychische problemen te behandelen. Deze therapie kan worden gebruikt voor verschillende psychische problemen. Depressie en angststoornissen zijn twee van de meest voorkomende problemen waarvoor deze therapie kan worden gebruikt.

Het belangrijkste idee van de cognitieve gedragstherapie is dat onze gedachten, gevoelens en gedrag allemaal met elkaar verbonden zijn. Dit verklaart dat de manieren waarop we denken, voelen en ons gedragen zich tot elkaar verhouden. Hier benadrukken psychologen speciaal de rol van onze gedachten. Ze geloven dat onze gedachten een grote invloed kunnen hebben op ons gedrag en gevoelens. Dit is de reden waarom wanneer negatieve gedachten onze geest binnendringen; er zijn ook gedrags- en emotionele veranderingen in het menselijk lichaam.

CBT helpt het individu om de psychische nood die hij of zij voelt te verminderen door de negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en te begrijpen. Het helpt de persoon ook om alternatieve vormen te vinden die de psychische stress verminderen en het algehele welzijn verbeteren.

Verschil tussen CBT en REBT

Wat is REBT?

REBT verwijst naar rationele emotionele gedragstherapie. Dit werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis in 1955. Volgens Ellis hebben mensen verschillende veronderstellingen over zichzelf en de wereld om hen heen. Deze veronderstellingen verschillen enorm van persoon tot persoon. De veronderstellingen die het individu heeft, spelen echter een belangrijke rol in de manier waarop hij in verschillende situaties handelt en reageert. Hier benadrukt Ellis dat sommige individuen veronderstellingen hebben die duidelijk negatief zijn en individueel geluk kunnen vernietigen. Deze noemde hij als basale irrationele veronderstellingen. De noodzaak om in alles goed te zijn, de noodzaak om geliefd te zijn en de noodzaak om te slagen zijn zulke irrationele veronderstellingen.

Via REBT wordt het individu geleerd hoe hij dergelijke emotionele en gedragsproblemen kan overwinnen door de irrationele veronderstellingen te begrijpen. Hiervoor stelt Ellis het ABC-model voor, ook bekend als de ABC-techniek van irrationele overtuigingen. Hier zijn drie componenten van. Ze zijn de activerende gebeurtenis (de gebeurtenis die leed veroorzaakt), geloof (de irrationele veronderstelling) en consequentie (de emotionele en gedragsmatige nood die het individu voelt). REBT is niet alleen voor psychische stoornissen, maar ook om individuen te helpen hun doelen te bereiken en moeilijke situaties het hoofd te bieden.

Belangrijkste verschil - CBT versus REBT

Wat is het verschil tussen CBT en REBT?

Definities van CBT en REBT:

CBT: CBT verwijst naar cognitieve gedragstherapie.

REBT: REBT verwijst naar rationele emotionele gedragstherapie.

Kenmerken van CBT en REBT:

Termijn:

CBT: CBT is een overkoepelende term.

REBT: REBT verwijst naar een specifieke therapeutische methode.

Verschijning:

CBT: CBT heeft zijn wortels in REBT en CT (Cognitive Therapy).

REBT: REBT werd voorgesteld door Albert Ellis in 1955.

Sleutelidee:

CBT: Het kernidee van de cognitieve gedragstherapie is dat onze gedachten, gevoelens en gedrag allemaal met elkaar verbonden zijn en onze gedachten ons gedrag en emoties op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

REBT: Het kernidee is dat mensen irrationele veronderstellingen hebben die tot psychische nood leiden.

Afbeelding met dank aan:

1. "Afbeelding van basisprincipes van CBT" door Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] via Wikipedia

2. Balanced Life Institute - Santa Monica Psychotherapy By Bliusa (Eigen werk) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons