Het belangrijkste verschil tussen chemisorptie en fysisorptie is dat chemisorptie een type adsorptie is waarbij de geadsorbeerde stof wordt vastgehouden door chemische bindingen, terwijl fysisorptie een soort adsorptie is waarin de geadsorbeerde stof wordt vastgehouden door intermoleculaire krachten.

Chemisorptie en fysisorptie zijn over het algemeen belangrijke chemische concepten die we kunnen gebruiken om het adsorptiemechanisme van een stof op een oppervlak te beschrijven. Chemisorptie is de adsorptie met chemische middelen, terwijl fysisorptie de adsorptie met fysische middelen is.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil 2. Wat is chemisorptie 3. Wat is fysisorptie 4. Zij aan zij vergelijking - Chemisorptie versus fysisorptie in tabelvorm 5. Samenvatting

Wat is chemisorptie?

Chemisorptie is het proces waarbij de adsorptie van een stof op een oppervlak wordt aangedreven door chemische middelen. Hier hecht het adsorbaat zich aan het oppervlak via chemische bindingen. Daarom omvat dit mechanisme een chemische reactie tussen adsorbaat en het oppervlak. Hier kunnen chemische bindingen tegelijkertijd worden afgebroken en gevormd. Bovendien ondergaan de chemische soorten die het adsorbaat en het oppervlak opbouwen veranderingen als gevolg van deze binding en vorming.

Een veel voorkomend voorbeeld is corrosie, een macroscopisch fenomeen dat we met het blote oog kunnen waarnemen. Verder omvatten de soorten bindingen die zich kunnen vormen tussen adsorbaat en oppervlak covalente bindingen, ionische bindingen en waterstofbindingen.

Wat is fysisorptie?

Fysisorptie is het proces waarbij de adsorptie van een stof op een oppervlak wordt aangedreven door fysieke middelen. Dat betekent; er zijn geen chemische bindingsformaties en dit proces omvat intermoleculaire interacties zoals Van der Waal-krachten. Het adsorbaat en oppervlak bestaan ​​intact. Daarom is er geen betrokkenheid van de elektronische structuur van atomen of moleculen.

Belangrijkste verschil - chemisorptie versus fysisorptie

Een bekend voorbeeld zijn de Van der Waals-krachten tussen oppervlakken en voethaar van gekko's, die hen helpen om verticale oppervlakken te beklimmen.

Wat is het verschil tussen chemisorptie en fysisorptie?

Het belangrijkste verschil tussen chemisorptie en fysisorptie is dat bij chemisorptie chemische bindingen de geadsorbeerde stof vasthouden, terwijl in fysisorptie intermoleculaire krachten de geadsorbeerde stof vasthouden. Bovendien kan chemisorptie waterstofbindingen, covalente bindingen en ionische bindingen vormen, maar fysisorptie vormt alleen Van der Waal-interacties. We kunnen dit dus ook beschouwen als een verschil tussen chemisorptie en fysisorptie. De bindingsenergie voor chemisorptie varieert van 1-10 eV terwijl deze bij fysisorptie ongeveer 10-100 meV is.

Onderstaande infographic toont meer vergelijkingen met betrekking tot het verschil tussen chemisorptie en fysisorptie.

Verschil tussen chemisorptie en fysisorptie in tabelvorm

Samenvatting - Chemisorptie versus fysisorptie

Het belangrijkste verschil tussen chemisorptie en fysisorptie is dat chemisorptie een type adsorptie is waarbij chemische bindingen de geadsorbeerde stof vasthouden, terwijl fysisorptie een soort adsorptie is waarin intermoleculaire krachten de geadsorbeerde stof vasthouden.

Referentie:

1. Murr, Le "Karakterisering van beeldvormingssystemen en materialen." Materiaalkarakterisering, vol. 60, nee. 5, 2009, pp. 397-414., Doi: 10.1016 / j.matchar.2008.10.013.

Afbeelding met dank aan:

1. "Hydrogenering op katalysator" Door Michael Schmid - Tekening creëerde mezelf (CC BY 1.0) via Commons Wikimedia