Belangrijkste verschil - Fibrine versus fibrinogeen

Wanneer een bloedvat is gewond of gesneden, moet overmatig bloedverlies worden voorkomen voordat dit tot een schok of de dood leidt. Dit wordt gedaan door de specifieke circulerende elementen in het bloedsysteem om te zetten in onoplosbare gelachtige stoffen op de beschadigde plaats. Dit staat bekend als bloedstolling of bloedstolling. Bloedstolling wordt bereikt door een bloedstolsel te maken. Een bloedstolsel bestaat uit een prop bloedplaatjes en een netwerk van onoplosbare fibrinemoleculen. Fibrine vormt samen met bloedplaatjes een plug over het beschadigde bloedvat om verder bloedverlies te voorkomen. Fibrine wordt gevormd uit fibrinogeen. Het belangrijkste verschil tussen fibrine en fibrinogeen is dat fibrine een onoplosbaar plasma-eiwit is, terwijl fibrinogeen een oplosbaar plasma-eiwit is.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil 2. Wat is fibrine 3. Wat is fibrinogeen 4. Overeenkomsten tussen fibrine en fibrinogeen 5. Zij aan zij vergelijking - Fibrine versus fibrinogeen in tabelvorm 6. Samenvatting

Wat is Fibrin?

Hemostase is een natuurlijk proces dat optreedt om overmatig bloeden na een verwonding te voorkomen. Het is het proces van natuurlijke bloedstolling die fungeert als de eerste fase van wondgenezing. Vasoconstrictie, tijdelijk stoppen van de snede door een bloedplaatjesprop en bloedstolling zijn de drie stappen in hemostase. Bloedstolling wordt voornamelijk gedaan door de vorming van een fibrinestolsel. Fibrine is een onoplosbaar, vezelachtig en niet-bolvormig eiwit dat betrokken is bij de stolling van bloed. Het is het onderliggende weefselpolymeer van een bloedstolsel. Fibrinevorming vindt plaats als reactie op een verwonding in enig deel van het vaatstelsel of de bloedsomloop. Wanneer er een verwonding is, werkt een protease-enzym trombine op fibrinogeen en zorgt het ervoor dat het polymeriseert in fibrine, wat een onoplosbaar gelachtig eiwit is. Vervolgens creëert fibrine samen met bloedplaatjes een bloedstolsel op de wondlocatie om voortdurende bloedingen te voorkomen.

De vorming van fibrine is volledig afhankelijk van trombine gegenereerd uit protrombine. De fibrinopeptiden, die zich in het centrale gebied van het fibrinogeen bevinden, worden door trombine gesplitst om oplosbaar fibrinogeen in onoplosbaar fibrinepolymeer om te zetten. Er zijn twee paden die fibrinevorming veroorzaken. Ze zijn extrinsiek pad en intrinsiek pad.

Wat is fibrinogeen?

Fibrinogeen is een oplosbaar plasma-eiwit dat belangrijk is voor bloedstolling. Het is een groot, complex en vezelig glycoproteïne met drie paren polypeptideketens met elkaar verbonden door 29 disulfidebinding. Wanneer er een verwonding in het vaatstelsel is, wordt fibrinogeen omgezet in fibrine, de onoplosbare vorm van fibrinogeen. Deze omzetting wordt gekatalyseerd door het enzym trombine. Trombine wordt gegenereerd uit protrombine.

Fibrinogeenproductie is een essentieel proces. Het is het enige pad dat de fibrinevoorloper produceert. Dysfunctie of leverziekten kunnen leiden tot de productie van inactieve fibrinevoorlopers of abnormaal fibrinogeen met verminderde activiteit. Dit staat bekend als dysfibrinogenemie.

Wat zijn de overeenkomsten tussen fibrine en fibrinogeen?

  • Fibrine en fibrinogeen zijn plasma-eiwitten. Beide eiwitten worden geproduceerd door de lever. Beide eiwitten zijn betrokken bij bloedstolling. Beide zijn vezelachtige eiwitten.

Wat is het verschil tussen fibrine en fibrinogeen?

Samenvatting - Fibrine versus Fibrinogeen

Bloedstolling is een belangrijk proces om overmatig bloeden bij een blessure te voorkomen. Fibrine en fibrinogeen zijn twee plasma-eiwitten die deelnemen aan bloedstolling. Fibrine is een onoplosbaar draadachtig eiwit dat een hoofdbestanddeel is van een bloedstolsel. Het belangrijkste verschil tussen fibrine en fibrinogeen is dat fibrine een onoplosbaar eiwit is, terwijl fibrinogeen een oplosbaar eiwit is. Fibrine wordt gevormd uit fibrinogeen, een oplosbaar eiwit in plasma. Fibrinogeen wordt omgezet in fibrine wanneer een verwonding in het vaatstelsel optreedt. Deze omzetting wordt gekatalyseerd door het stollingsenzym dat bekend staat als trombine. Trombine zet fibrinogeen om in onoplosbare fibrine die geschikt is om een ​​netwerk voor de bloedplaatjes te maken en een stop van bloedplaatjes te maken. Zowel fibrine als fibrinogeen worden geproduceerd in de lever en worden vrijgegeven in plasma.

Download PDF-versie van Fibrin versus Fibrinogen

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en gebruiken voor offline doeleinden volgens citaten. Download hier de PDF-versie Verschil tussen fibrine en fibrinogeen.

Referenties:

1. Mosesson, MW "Structuur en functies van fibrinogeen en fibrine." Tijdschrift voor trombose en hemostase: JTH. US National Library of Medicine, augustus 2005. Web. Beschikbaar Hier. 18 juni 2017 2. Weisel, JW "Fibrinogeen en fibrine." Vooruitgang in eiwitchemie. US National Library of Medicine, nd Web. Beschikbaar Hier. 18 juni 2017 3. "Verschil tussen hemostase en trombose" Pediaa.Com. Np, 02 oktober 2016. Web. Beschikbaar Hier. 19 juni 2017.

Afbeelding met dank aan:

1. "Stabilization de la fibrine par le factor XIII" (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia 2. "PDB 1m1j EBI" door Jawahar Swaminathan en MSD-medewerkers van het European Bioinformatics Institute - Public Domain) via Commons Wikimedia