Pomp versus motor

Pomp en motor zijn twee apparaten die op grote schaal worden gebruikt in vele industrieën. De motor is een apparaat dat kan roteren wanneer een spanning wordt aangelegd. De pomp is een apparaat dat wordt gebruikt om vloeistoffen te verplaatsen. Beide apparaten zijn erg belangrijk op gebieden zoals elektrotechniek, werktuigbouw, civiele techniek, constructies, robotica, autotechniek en tal van andere gebieden. In dit artikel gaan we bespreken wat motor en pomp zijn, de operationele principes achter motor en pomp, de soorten en variaties van motoren en pompen, en ten slotte het verschil tussen motor en pomp.

Motor

Elektromotor, beter bekend als de motor, is een apparaat dat in staat is elektrische energie om te zetten in mechanische energie. Elektromotoren zijn onderverdeeld in twee categorieën op basis van de vorm van elektriciteit waarop het werkt. Deze twee soorten zijn DC-motoren en AC-motoren. DC-motoren werken op gelijkstroom en AC-motoren draaien op wisselstroom. De meeste elektrische motoren zijn gebaseerd op tijdsvariërende magnetische velden. De as met alle bewegende delen van de motor staat bekend als het anker. De rest van de motor staat bekend als het lichaam. De motor heeft in de tijd variërende magnetische velden die worden geproduceerd door inductiespoelen. In een typische DC-motor worden de spoelen op het anker van de motor geplaatst. Bij de meeste AC-motoren worden de spoelen op het lichaam van de motor geplaatst en bestaat het anker uit permanente magneten. Er is ook een derde type motoren dat universele motoren wordt genoemd. Universele motoren kunnen zowel op wisselspanning als op gelijkspanning werken.

Pomp

Een pomp is een apparaat dat wordt gebruikt om vloeistoffen te verplaatsen. Pompen gebruiken mechanische energie om deze vloeistoffen over te dragen. Het meest voorkomende voorbeeld voor de pomp is de luchtcompressor. Het neemt lucht van buiten af ​​en brengt het naar binnen over om de druk van het gas binnen te overwinnen. De pomp is het apparaat dat het werk doet aan de vloeistof om deze naar een hogere energie- of entropietoestand te brengen. De meeste mechanische pompen zijn gebaseerd op een roterende beweging. Er zijn pompen die ook op een lineaire beweging werken. De meeste pompen worden aangedreven door elektrische motoren of brandstofmotoren. Een pomp zet energie niet om in verschillende vormen; het stuurt de energie eerder op een gewenste manier. Sommige energie gaat altijd verloren als geluid, trillingen en warmte; daarom is een pomp niet 100% efficiënt. De drie hoofdtypen van pompen staan ​​bekend als directe hefpompen, verdringerpompen en zwaartekrachtpompen.

Wat is het verschil tussen een motor en een pomp?

• Een pomp zet de ene vorm van energie niet om in een andere vorm van energie, maar de motor zet elektrische energie om in mechanische energie.

• Een pomp vereist een aandrijfmechanisme zoals een motor of een motor om te werken. De motor heeft alleen een energiebron nodig.