Er is een duidelijk verschil tussen toen en dan. Het belangrijkste verschil tussen toen en dan is dat dan een bijwoord is, terwijl dan een voorzetsel en een voegwoord is.

Het woord geeft dan tijd aan en wordt gebruikt in de zin van zowel verleden tijd als toekomende tijd. Het woord dan wordt gebruikt in een vergelijking. Het verschil tussen toen en dan wordt in dit artikel uitgelegd.

Verschil tussen toen en dan - Vergelijkingsoverzicht_Fig 1

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil 2. Wat betekent het dan 3. Wat betekent het 4. Zij aan zij Vergelijking - dan en dan in tabelvorm 5. Samenvatting

Wat betekent dan?

Voordat we ingaan op het verschil tussen toen en dan, laten we eerst kijken naar de definitie die aan elk van deze termen wordt gegeven, dan en dan, door het woordenboek Oxford English. Het bijwoord betekent dan 'op dat moment; op de betreffende momenten. "

Verschil tussen toen en dan

Normaal gesproken vergelijk je twee objecten in de spraakfiguur Simile. Een vergelijking is een spraakfiguur waarbij er een schat aan overeenkomst is tussen twee objecten.

Je vergelijkt bijvoorbeeld twee dingen, namelijk een goed persoon en een berg en zegt,


  • Goede mensen zijn verheven zoals bergen, maar zachter dan bergen.

In deze figuurfiguur heb je een goed mens vergeleken met een berg. Tegelijkertijd merkte je op dat hij niet zo hard was als de berg. Hij is zachter dan de berg. Daarom wordt het woord 'dan' in het tweede deel van de vergelijking gebruikt.

Het woord dan wordt in de zin van verschil in vergelijking gebruikt.


  • Ze houdt meer van snoep dan van noten.

Wat betekent dan?

De conjunctie dan, die tevens een voorzetsel is, heeft de beschrijving "het tweede element in een vergelijking introduceren" als zijn definitie in het woordenboek Oxford English.

Het woord wordt dan meestal gebruikt om het idee uit te drukken dat het ene na het andere plaatsvond. Bijvoorbeeld,


  • Zodra ik het huis binnenkwam, begon de telefoon te rinkelen.

Vanwege het gebruik van toen in deze zin, is het ons duidelijk dat deze telefoon begon te rinkelen nadat de verteller het huis binnenkwam.

Het woord voegt dan soms informatie toe aan een uitdrukking. Kijk naar de volgende zin.


  • Hij ging zoals gewoonlijk om 10 uur naar het kantoor. Toen begonnen de problemen.

Als we de bovenstaande twee zinnen lezen, begrijpen we dat de tweede zin, die begint met, wat informatie heeft toegevoegd aan het idee uit de eerste zin.

Het is belangrijk op te merken dat het woord dan vaak wordt gebruikt in de zin van herhaling. Bijvoorbeeld,


  • Deze problemen die ik aangaf, zijn dan ook de redenen voor mijn slechte gezondheid.

Het woord wordt dan ook gebruikt om de betekenis van een consequentie over te brengen. Bekijk de zin hieronder vermeld.


  • Als ik vandaag de bus mis, zou ik de trein nemen om mijn kantoor op tijd te bereiken.

Het woord wordt dan, in tegenstelling tot dan, gebruikt om het volgende aan te geven in de reeks gebeurtenissen of acties.


  • Hij at twee broden en dronk toen een glas melk.

Het gebruik van dan in deze zin laat zien dat deze persoon eerst brood at en daarna een glas melk dronk.

Wat is het verschil tussen toen en dan?

Samenvatting - Dan versus dan

De twee woorden hebben dan en dan een duidelijk verschil in hun grammaticale categorie en hun gebruik. Het verschil tussen toen en dan is dat dan een bijwoord is, terwijl dan zowel een voorzetsel als een voegwoord kan zijn. Het juiste gebruik van deze twee woorden is een essentieel feit in de Engelse grammaticapraktijk.